rekreacja.pracownia@gmail.com

tel.: +48 607 888 930


Renowacja i naprawa mebli. Tapicerstwo.
Warsztaty renowacji i tapicerstwa.